Garantievoorwaarden Pure & Innocent

● Indien niet anders aangegeven door Pure & Innocent, hebben alle producten een garantie van 12 maanden. De garantie dekt alleen fabricatiefouten en geen fouten die ontstaan zijn doordat het product is blootgesteld aan extern geweld of onzorgvuldig gebruik. Bij levenslange garantie geldt dit voor 30 jaar.

● Pure & Innocent controleert en test geretourneerde producten in overeenstemming met de defectmelding. Het is daarom belangrijk dat deze melding zo uitgebreid mogelijk is. Als het product geen defecten heeft, wordt er een bedrag van €20 in rekening gebracht om de werkkosten en de retourzending te dekken. Het product dient binnen 30 dagen nadat het defect ontdekt is, verstuurd te worden naar Pure & Innocent om gebruik te kunnen maken van de garantie. De reclamatie dient schriftelijk per mail gedaan te worden via info@pure-and-innocent.com.

● De garantie kan niet worden overgedragen aan een andere partij en is slechts geldig voor de persoon die op de bon of factuur wordt vermeld. Een kopie van de bon of het bestelnummer is nodig om aanspraak te kunnen maken op een garantiereparatie.