Leveringsvoorwaarden Pure & Innocent

Pure & Innocent rekent €4,99 bezorgkosten voor verzending binnen Nederland.

● Verzendingen worden zoveel mogelijk voorzien van een Track & Trace code.

Wij verzenden onze bestellingen met DPD. De normale levertijd is 1-3 werkdagen voor leveringen binnen Nederland.
Dit is 2-6 werkdagen voor leveringen binnen België en Duitsland.

● Indien een artikel is besteld en je bedenkt je nadat Pure & Innocent de bestelling heeft verzonden, dient het pakket geretourneerd te worden. Voor niet-opgehaalde bestellingen wordt anders €20,- in rekening gebracht.

● Pure & Innocent zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

● Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Pure & Innocent kenbaar heeft gemaakt.

● Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Pure & Innocent geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

● Na ontbinding conform het vorige lid zal Pure & Innocent het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

● Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Pure & Innocent tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Pure & Innocent bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.