Privacyverklaring Pure & Innocent

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Pure & Innocent

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Pure & Innocent of denkt dat er misbruik van je gegevens gemaakt wordt, neem dan gerust contact op.

info@pure-and-innocent.com
https://www.pure-and-innocent.com
Btw. Nr. NL003506894B81 | KVK Nr. 80930174

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het verwerken van je bestelling
We hebben gegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer nodig voor het afleveren van goederen, het afhandelen van jouw betaling, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Indien nodig informeren we je over wijzigingen van onze diensten en producten.

Het versturen van nieuwsbrieven
Pure & Innocent stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Pure & Innocent. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Pure & Innocent via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een reactie te kunnen geven, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Analytics
Pure & Innocent analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit gebeurt door middel van Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens zolang het doel waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld nog actueel is.

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@pure-and-innocent.com.

Contact opnemen
Op het moment dat je een bestelling plaatst of contact opneemt met Pure & Innocent via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen. Deze gegevens worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Gevoelige persoonsgegevens
We verzamelen geen gevoelige persoonlijke informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pure & Innocent verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pure & Innocent gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pure & Innocent gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten
Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Pure & Innocent vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@pure-and-innocent.com. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Pure & Innocent. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Pure & Innocent opgeslagen liggen, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Pure & Innocent al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Je kan bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Pure & Innocent vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Pure & Innocent niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Pure & Innocent jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen naar info@pure-and-innocent.com. De pasfoto, de nummers onderaan het paspoort/ID-bewijsnummer en de BSN mogen onleesbaar gemaakt zijn. Het streven is om binnen een week te reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pure & Innocent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@pure-and-innocent.com

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. De persoonsgegevens die door Pure & Innocent worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee-staps-verificatie. Bij deze twee-staps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Pure & Innocent. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Pure & Innocent privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Plichten
Pure & Innocent verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van Pure & Innocent via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Pure & Innocent de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Pure & Innocent met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van verwante producten), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Pure & Innocent behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Pure & Innocent dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Pure & Innocent te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@pure-and-innocent.com.